WALA SANG PAMATUOD: MAGNETS MAY EPEKTO SA KATAASON KAG PAGTUBO SANG TUL-AN

ANG PASUNI: Ang Magnetic therapy nagabulig pataas sa tawo

Rating: FALSE UKON INDI MATUOD

Wala pamatuod nga ang Magnets nagabulig sa pagtubo sang tul-an kag nagapataas sa isa ka tinuga.

NGAA GIN FACT-CHECK INI: Ang video nga ginsuguran sang sin inga pasuni may 183 shares kag masobra 740,000 ka views.

KUMPLETO NGA MGA DETALYE

Isa ka Facebook page ang nagapromote sang pagbaligya kag paggamit sang mga magnetic acupuncture insoles. Ang ila hambal nga ang paggamit sang magnetic insoles may epekto nga gapataas sang height paagi sa “secondary development sang tul-an.”

INDI MATUOD ANG CLAIM NGA INI.

Wala sang pamatuod nga ang Magnets nagapataas sa isa ka tawo. Ang nadokumento nga paggamit sang magnets sa medisina amo ang pagbulong sang bali ukon fractures kag indi pampataas. Bisan sadto pa, gina-implant o ginatanom ini sa sulod sang lawas nga lapit sa kung diin ang nabali, kag indi bilang insoles.

Sa genetics nakadepende ang kataason sang tao. Kung sayuron, ang kataason sang kada tao magalapit sa kataason man sang iya ginikanan. Ang period of growth sami nga nagatabo sa growth spurt sa paghinupang.

Kung matapos ang paghinupang, nagasarado ang growth plates, kag makapaabot kita nga ang kataason sang tao parehos lang asta sa katapusan sang iya kabuhil. Para sa mga babae, masami nga naga tabo ini sa edad 13 asta 15 anyos, kag para naman sa mga lalaki, sa edad sang 15 to 17 anyos.

Isa pa gid ka bagay nga naga apekto sang kataason sang tao amo mahina nga nutrisyon, ang pirme gina masakit, paggamit sang droga, kag pati mga genetic diseases parehas sang Marfan syndrome kag Down syndrome.

Sa Pilipinas, naka estimate nga 30% sang kabataan naga edad 5 kag padalon ang stunted, bilang sa iban nga lugar sa bansa nga may rates nga ga lab-ot asta sa 40%. Tungod ini sa undernutrition, kaimulon, kag pigado nga access sa healthcare.

(Gin-lubad sang Daily Guardian gikan sa orihinal nga fact check report ni Renzo Arceta para sa Rappler)

Daily Guardian is part of #FactsFirstPH, which brings together various sectors that are committed to promoting truth in the public space, and exacting accountability on those who harm it with lies. For those interested to join the initiative, email editorial@dailyguardian.com.ph and info@factsfirst.ph, or send a message to facebook.com/DailyGuardianPH.