MANIPULADO NGA VIDEO: Nagpamahog sang gamo si Putin sa Pilipinas kung madaog si Robredo sa pagpiniliay

Ginbutangan ang video sang sala nga Filipino subtitles, malayo sa orihinal nga konteksto sang ginsaysay ni Putin.

ANG PASUNI: Nagpamahog ang lider sang Russia nga si Vladimir Putin sang dako nga problema sa Pilipinas kung madaog si Bise Presidente Leni Robredo bilang presidente sa palaabuton nga pagpiniliay.

INI ISA KA MANIPULADONG VIDEO

ANG KAMATUORAN: Ginbutangan sang sala nga subtitles ang orihinal nga video sang press conference ni Putin tuhoy sa  mahambal niya sa alegasyon ni US President Joe Biden. Wala sang ginhambal si Putin nga pamahog kay Robredo ukon sa Pilipinas.

NGAA KINAHANGLAN I-FACT-CHECK: biskan nakabutang sa konteksto ng kasadyahan, madamo ang naga nagalapnag sang post nga may gahambal nga amu ni kag nagapamangkot kung matuod gid bala ang translation sang nasambit nga video. Sang ginsulat ang fact check, may ara sobra 21,000 nga reaksiyon, nagalab-ot 12,000 nga share, kag 114,000 nga views ang video.

MGA DETALYE:

Sa isa KA Facebook post sang Marso 13, makit-an ang Filipino subtitle kuno sang press conference sang lider sang Russia nga si Vladimir Putin kung sa diin nagpamahog siya sa Pilipinas nga kung magdaogn si Bise Presidente Leni Robredo sa palaabuton nga pagpiniliay.

suno sa Filipino subtitle sang video, ginahmbal ni Putin nga “dako nga problema” kuno ang iya mahatag bangud kuno sa ginsiling ni Robredo nga “dapat sundon sang Pilipinas ang Ukraine.”

Samtang ginasulat ining fact check, naglab-ot na sa 21,000 nga reaksiyon, 11,000 nga share, kag 114,000 nga views ang video.

Manipulado ang video sang post, ilabi na ang Filipino subtitle sini.

Ang orihinal nga ginhalinan sang video amu ang YouTube channel sang Global News, ang news and current affairs division sang Canadian Global Television Network. Gin-upload ini sang Marso 18, 2021, halos isa ka tuig ang abanse sang gin-sapublikong ang manipuladong video.

Ang orihinal nga konteksto sang video amu ang nagtuhoy sa ginhambal ni Putin kay US President Joe Biden, matapos sini tawgon si Putin nga “killer” ukon mamamatay-tao. Wala ini sang biskan ano nan ga koneksiyon tuhoy sa relasyon sang Russia sa Pilipinas.

Sa subong, wala man sang salaysay si Putin nga nagapamahog sa Pilipinas ukon tuhoy sa pagpadalagan ni Robredo sa pagkapresidente.

Ang mga salaysay man ni Robredo ay nagalibot lang sa pagtagudili sa pagpamintas nga dala sang Russia sa Ukraine, ginpasulabi niya ang kahandaan sa “global effects” ng indi-paghangpanay angay sang pagsaka sang presyo sang krudo, kag ang paghaylo nga himuon “top priority” ang kahilwayan sang mga Pilipinong nagaistar sa mga apektado nga rehiyon sang Ukraine.

Bisan pa ginhatagaan diin sang nagpost sang manipuladong video nga para sa kasadyahan lamang ini, madamo ang nagpangpasa sini nga daw nagapati nga matuod ang subtitles.

(Ginlubad sang Daily Guardian gikan sa orihinal nga fact check report sang Rappler)

Daily Guardian is part of #FactsFirstPH, which brings together various sectors that are committed to promoting truth in the public space, and exacting accountability on those who harm it with lies. For those interested to join the initiative, email editorial@dailyguardian.com.ph and info@factsfirst.ph, or send a message to facebook.com/DailyGuardianPH.