INDI MATUOD: Nagnubo ang ranggo sang Pilipinas sa World Press Freedom Index bangud sa pagkadula sang pagsalig sa midya

Umpisa 2017 kay tayuyon na ang pagnubo sang ranggo sang Pilipinas sa World Press Freedom Index (WFPI). Wala nagabase ang WFPI sa pagsalig sa midya, kundi sa iba pa nga mga talaksan lakip na ang planado nga mga tikang nga ginahimo agud mapadula ang pagsalig sa midya.

ANG PASUNI: Nagnubo ang ranggo sang Pilipinas sa World Press Freedom Index bangud sa pagkadula sang pagsalig sa midya.

INDI INI MATUOD.

ANG KAMATUORAN: Umpisa 2017 kay tayuyon na ang pagnubo sang ranggo sang Pilipinas sa World Press Freedom Index (WFPI). Wala nagabase ang WFPI sa pagsalig sa media, kundi sa iba pa nga mga talaksan lakip na ang planado nga mga tikang nga ginahimo agud mapadula ang pagsalig sang mga tawo sa midya.

MGA DETALYE

May isa ka video nga nagapasuni nga ang rason kung ngaa naganubo ang ranggo sang Pilipinas sa WFPI amu ang padayon nga pagkadula sang pagsalig sa midya.
https://www.youtube.com/watch?v=TYDgO1Lrz34

Indi ini matuod.

Umpisa sadtong 2017 kay padayon ang pagnubo sang ranggo sang Pilipinas sa World Press Freedom Index.

https://www.philstar.com/…/philippines-drops-further

Apang apisar may ara nga rason agud magpati sa pagkadula sang pagsalig sa media, wala nagabase ang WFPI sa pagsalig sang media, kundi sa iba nga mga talaksan pareho sang hungod nga mga tikang agud dulaon ang pagsalig sang mga tawo sa midya.

Ang mga talaksan amu ang ginabug-osan sang pluralism, kahilwayan sang midya, sitwasyon sang midya sa subong, self-censorship ukon pagpugong sa kahilwayan sang midya, suporta imprastraktural, kag pagbalay sang mga layi tuhoy sa midya.

Ginatakus sang WFPI kung ano ka hilway ang midya sa isa ka pungsod sa paghimo sang mga responsibilidad sini, indi sa pagsalig sang mga tawo diri.

Sa katapusan, padayon kita nga nagapanaog sa WPF Index bangud sa mga fake news nga ini.

Ginlubad ni MARJUNE N. MUZONES, Intern sang Daily Guardian, gikan sa sinulatan sang Baguio Chronicle: https://www.facebook.com/baguio.chronicle/photos/a.855816784474380/5432110166844996/

2022/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR07TO5wf91g3u6FLTd8AQb6NYrxPbCwrW44pUw5Zq7zlg9NJEkEMm1JSXE#Echobox=1656504403